Τα προγράμματά μας

Στην ESA Academy συνδυάζουμε την πολύχρονη πείρα μας στις πραγματικές συνθήκες εργασίας με την εκπαιδευτική τεχνολογία, για να παρέχουμε υψηλό επίπεδο κατάρτισης, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ως ηγέτες στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στον κλάδο, καθώς η ασφάλεια είναι ένα θεμελιώδες αγαθό. 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (105 ωρών)

Περιγραφή Προγράμματος

Το βασικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας διάρκειας 105 ωρών περιλαμβάνει πρακτική εμπειρία και ασκήσεις σε συνδυασμό με τη θεωρητική κατάρτιση, αποτελώντας ένα άρτιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωσή του θα αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να πιστοποιηθείτε ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας και να ενταχθείτε επαγγελματικά με επιτυχία στον κλάδο.
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας παρέχεται με τη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με δυνατότητα παρακολούθησης τμημάτων σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (πρωινές και απογευματινές).

Θεματικές
Ενότητες

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι εγκεκριμένο από το ΚΕ.ΜΕ.Α (φορέας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης) και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας των εταιριών ΙΕΠΥΑ και των υπαλλήλων που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Βασικές αρχές, μέθοδοι και τεχνικές  για την επιτυχημένη  επαγγελματική επικοινωνία.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ανάλυση του συνόλου των κανόνων που αφορούν το αντικείμενο εργασίας με ιδιαίτερη αναφορά στο ποινικό δίκαιο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ

Εξοικείωση με τους σημαντικότερους ορισμούς για την  πλήρη κατάρτιση του προσωπικού ασφαλείας

ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ρόλος μας στην αποτροπή συμβάντων ασφαλείας και οι μέθοδοι και μέσα αυτοπροστασίας, πρόληψης, εντοπισμού και ελέγχου έκνομων ενεργειών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Οδηγίες, κανόνες και διαδικασίες, για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας ανά τομέα δραστηριοποίησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Κανόνες και μέθοδοι ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά – ανάλυση ανά κατηγορία περιστατικού.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές έννοιες πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, γενικές και εξειδικευμένες ενέργειες του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον, με σκοπό τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής μέχρι να προσέλθει κατάλληλη ιατρική βοήθεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Εξάσκηση σε υποθετικά σενάρια περιστατικών που μπορεί να εξελιχθούν κατά την άσκηση των καθηκόντων του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Γιατί να
διαλέξετε εμάς

  • Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στην κορυφαία εταιρία στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.
  • Συνεχιζόμενη Κατάρτιση, η οποία συμβάλει στην προσωπική σας ανάπτυξη και στη συνεχή βελτίωση της σταδιοδρομίας σας.
  • Εκπαιδευτές με βαθιά γνώση, υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στο χώρο, οι οποίοι συμβάλλουν στην ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευσή σας.
  • Εύχρηστη διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, ώστε οι σύγχρονες τεχνολογίες (παιχνίδια, video) να επιταχύνουν τον ατομικό ρυθμό μάθησης και την επιτυχία σας στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Για ανέργους και μαθήματα
e-learning το κόστος είναι:

€ 230

Για παρακολούθηση των μαθημάτων
στην τάξη το κόστος είναι:

€ 250

Βραβείο αριστείας

Όσοι βαθμολογηθούν με 20 στις Εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ, θα τους επιστραφεί το ποσό των διδάκτρων που πλήρωσαν.

Μπορείτε να δείτε εδώ τις οδηγίες για τη Διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών.

Νέο πρόγραμμα - coming soon.

Είμαστε πάντα σε εγρήγορση για να σας παρέχουμε τα πιο
εξελιγμένα προγράμματα… οπότε Stay tuned!

Δήλωση Συμμετοχής